Bloggar

Därför får hyrläkare i Norge mer i lön än svenska läkare

De konsulter som arbetar för bemanningsföretag inom olika vårdyrken är heta villebråd bland uppdragsgivarna. Det har nämligen blivit allt mer populärt inom vården, såväl i Sverige som internationellt, att använda sig av så kallad vårdbemanning. Detta är en tjänst som bemanningsföretagen tillhandahåller för att bland annat förse norska vårdgivare med hyrläkare i Norge.

Såväl vårt västra grannland som vi själva är nämligen väldigt beroende av denna typ av bemanning inom vården. Men trots att det finns många likheter mellan våra bägge vårdsystem finns det även vissa betydande skillnader. Till exempel brukar du kunna få en högre lön som hyrläkare i Norge än vad du får när du har motsvarande arbete här i Sverige. Läs vidare så får du svar på varför det ligger till på detta vis!

Två viktiga skäl till att hyrläkare i Norge tjänar mer än sina svenska kollegor

Skälen till att det ser ut så här är bland annat följande:

  • Den generella lönenivån är högre. Till att börja med bör vi understryka att det finns en brist på vårdpersonal i såväl den svenska vården som i den norska motsvarigheten. Detta har lett till att det finns en stor efterfrågan på hyrläkare i Norge såväl som här hemma i Sverige. Men samtidigt är det också vida känt att de norska läkarna tjänar lite bättre än vad de svenska gör. Detta beror på att lönenivåerna generellt sett ligger lite högre i vårt grannland.
  • Även levnadskostnaderna är högre. Ett annat skäl till att de norska lönerna är högre är att levnadskostnaderna är lite högre i Norge än vad de är i Sverige. Detta innebär alltså att lönerna rent generellt sett, oavsett bransch, ligger lite högre där än vad de gör här. Dessutom har norrmännen en starkare ekonomi som land än vad vi svenskar har. Även detta är en faktor som bidrar till att skruva upp de norska läkarlönerna.

Det finns logiska anledningar till att norska läkare tjänar bättre

För att sammanfatta detta finns det alltså såväl likheter som skillnader mellan den svenska och den norska vården. Men det är samtidigt ingen hemlighet att du kan tjäna lite mer om du väljer att jobba i Norge jämfört med i Sverige. Anledningarna till detta är en generellt sett högre lönenivå samt högre levnadskostnader.